Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:                https://cz.take-flight.eu/

Společnost:                            Parkour Project s.r.o.

Se sídlem:                             Kostelní 10/5, 46001 Liberec

IČ/DIČ:                                  05719283 / CZ05719283

E-mailová adresa:                 prodej@take-flight.eu

Telefonní číslo:                      731 463 032

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání........................           /    datum obdržení .................................
  • Číslo objednávky: .................................
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………….. a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) …………………………………………
  • Jméno a příjmení spotřebitele: …………………………………………
  • Adresa spotřebitele: …………………………………………
  • Email: …………………………………………
  • Telefon: …………………………………………

 

 V …………………………, dne ……………………………

                          
______________________________________

              Podpis spotřebitele